Moodle
אתה לא מחובר. (התחבר)
דלג על קטגוריות קורסים

קטגוריות קורסים

דלג על חפש בגוגל

חפש בגוגל


תנך
 
 
 
מקומי
 
 
 
 
אינטרנט
 
 
 
תמונה
 
 
 
וידאו
 
 
 
 
חדשות
 
 
 
 
ספר
 
 
 
בלוג
 
 
 
 
דלג על חפש בויקיפדיה

חפש בויקיפדיה

קהילה חינוכית ראש העין
ראש העין עיר מוסיקלית
בעיר רואים חשיבות רבה בהטמעת מערכות המחשב בכל מוסדות החינוך בעיר.
אתר הקהילה החינוכית ראש העין, משמש כפלטפורמה לימודית.
קהילת החינוך ראש העין הינה קהילת לימוד שיתופית עשירה בתכנים יחודיים המשמשים כלי למידה למוסדות החינוך בראש העין.

 • בתי ספר יסודיים

    אפק אשכול
   טל נווה דליהנופים
   צוריםרמבם


  בתי ספר על - יסודיים

  גווניםהיובלבגין
  זבולוןעתיד


דלג על בדיקה

בדיקה

בדיקה
דלג על ארועים קרבים

ארועים קרבים

אין ארועים קרבים

לצפיה מיטבית

מומלץ להתקין את

היום הלאומי לגלישה בטוחה

היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"ג הינו בסימן

"עושים טוב ברשת ומעבירים את זה הלאה"

הוא יתקיים ביום שלישי, כה' בשבט תשע"ג, 5.2.2013

לקראת היום הלאומי לגלישה בטוחה פורסמו אוגדנים לבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים ולעל יסודיים.

דלג על תפריט מרחף משוכלל

תפריט מרחף משוכלל